Kindreflex

Het VECK bouwt mee aan de Vlaamse kindreflex. Dat is een instrument voor hulpverleners die met volwassen patiënten, met bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of een drugs- of alcoholverslaving, werken. 

De kindreflex stimuleert professionals met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over hun ouderschap.
De Kindreflex helpt zo hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid te herstellen.

Informatie voor kinderen

Teveel moeilijke woorden?
Begrijp je het niet helemaal?
Weet je niet waar naartoe?

Het VECK bouwt mee aan de Vlaamse kindreflex. Dat is een instrument voor hulpverleners die met volwassen patiënten, met bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of een drugs- of alcoholverslaving, werken. 

De kindreflex stimuleert professionals met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over hun ouderschap.
De Kindreflex helpt zo hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid te herstellen.

De Kindreflex heeft een brede scope en streeft 2 doelstellingen na:

  • De Kindreflex stimuleert hulpverleners met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.
  • De Kindreflex helpt hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

In het voorjaar organiseert het VECK hierrond samen met haar partners een campagne en opleiding.
voor meer info kijk op kindreflex.infomomenten Leuven en Gent 

Kindrelfex basisopleiding en Workshops voor de sector Geestelijke Gezondheidszorg

Alle info via Info@expertisecentrumkindermishandeling.be